Cena za lekci:  –  300,-Kč / 45 minut.

E – mail – alexandry@seznam.cz