Cena za lekci pro rok 2022

Volná lekce – středa od 15h nebo od 15,30

Dále volné lekce  dopoledne (od 8h do 13h)

Cena –   280,- Kč/30 minut (začátečníci)

Začátečníci – první měsíc platí každou lekci zvlášť.  Potom pro ně platí stejné podmínky jako pro ostatní studenty (viz níže)

Od 1. září 2020 dochází k následujícím změnám.
za 1) Platby za hodiny klavíru nebudou  v hotovosti, ale zasláním peněz na účet.  Úhrada lekcí bude probíhat  3x do roka (září, leden a duben).  V případě, že se student omluví 24 hodin předem , bude mu nabídnuta náhradní lekce.   Omlouvejte se pomocí SMS, děkuji.
za 2) Lekce budou probíhat jak v učebně, tak online.
V  případě, že se zhorší epidemiologická situace nebo se student (nebo já) nebudeme cítit úplně dobře nebo z jiného důvodu se nebude žák moci zúčastnit standardní hodiny, lekce proběhne online. Stejně jako na jaře využijeme FB, Whatsapp, Skype.
Ke změnám dochází díky zavedení EET a situaci s koronavirem. Děkuji za pochopení. SK
Číslo účtu: 2001817265/2010